Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Görevlerimiz

  1.   Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Görevlerimiz


Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Üniversitenin tüm altyapı ve ulaşım hizmetleri ile yapı ve emlak işlerini yürütür; gerekli olan araç, gereç, mal ve malzemenin teminini sağlar, kaydını tutar. İhtiyaç duyulan hizmet ve faaliyetlerin zamanında, ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut olan işgücü, finans ve malzeme kaynaklarının optimum bileşimini sağlar. 

Destek Hizmetleri Dairesi olarak;

-Binanın, personelin ve öğrencilerin güvenliğini "profesyonel firmalarca" sağlamak ve denetlemek
-Temizlik işlerinin uzman ekiplerce ve modern ekipmanlar ile yapılmasının sağlanması ve kontrolünü yapmak
-Yemek, kafeterya ve sosyal mekanların kaliteli ve ehil personelce veya firmalarca yürütülmesi, takip ve denetlenmesi işlerini yapmak
-Bakım Onarım, ısınma, barınma, bahçe ve çevre düzeni işlerini yürütmek
-Sivil Savunma ve çevre güvenliği ekiplerini kurarak işlevsel hale getirmek ve denetlemek
-Gerektiğinde Üniversite adına temsil ve ağırlama işlerini yürütmek, çelenk koyma işlemlerini yerine getirmek
-Ayniyat, demirbaş kayıt işlemleri ile depolama işlemlerini yürütmek